Výstavba smaltovaných sil a zásobníků

maltovana-sila-02-751x388.jpg

Zemědělská sila a zásobníky

Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování materiálů v silech. Sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž sil. Uspokojíme potřeby našich zákazníků jak v oblasti dodávek nejmodernějších pozinkovaných sil, tak v oblasti dodávek a renovací starších smaltovaných sil typu Vítkovice.

Velmi rozšířeným způsobem skladování obilí, je skladování v silech. S pohledu zastavěné plochy a ceny jsou velmi výhodné kruhové sila vyrobené z pozinkovaných plechů mající ploché dno. Pro menší sila je možné používat hladké plechy pro sila z větší kapacitou než 500 tun plechy vlnité nebo trapézové

Naše společnost Vám nabízí veškeré technologie pro zpracování a další skladování obilovin a zrnin. V našem prodejním sortimentu najdete smaltovaná, pozinkovaná sila ale i další příslušenství a komponenty. Dodáváme sila, redlery, zásobníky, elevátory, dopravníky obilí ale také čističky a sušičky obilí.

Nabízíme tato sila

Smaltovaná sila jsou dostupná v průměru 6,0 a 8,57 m, vždy s úpravou pro aktivní větrání s možností krátkodobého uskladnění zrna až do vlhkosti 20% či s možností vlastního dosušení z vlhkosti 18%! Vždy je dodáván nový (vysoce pevnostní) spojovací materiál a těsnící tmel. Obilní sila dodáváme pro skladování obilí, kukuřice a dalších zrnin, např. řepky.
Sila na vlhkou kukuřici vycházejí z typové řady obilních sil a mají speciální systém vybírání vlhkého zrna. Smaltovaná sila na vlhkou kuřici jsou určená ke skladování vlhké kukuřice sklízené přímo z pole ve stádiu mléčné zralosti. Kukuřice je ve smaltovaném silu konzervována kyselinou mléčnou vzniklou působením mléčných baktérií, bez přístupu vzduchu za současného vzniku CO2.
Naše sila na pelety můžeme dodat jak ve variantě s vybíráním a dopravními cestami pro navazující technologie (např. kotelny), tak ve variantě s vybíráním a bočním plněním nákladních aut a cisteren. Sila jsou dodávána včetně ochranných klapek, nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.
Zásobník popílku může obecně být ocelový nebo betonový. Při skladování popílku ve velkokapacitních silech záleží velmi na systému vyprazdňování, neboť popílek, ve spodních partiích vystavený vysokým tlakům, má sklon k silnému zhutnění a snížení tekutosti. Nežádoucí hutnění popílku v sile je eliminováno instalací vyprazdňovacího kuželu nade dnem sila, vyprazdňování je zajišťováno systémem pneumatických žlabů na dně sila.
Při procesu využívání obnovitelných zdrojů energie dostává dříve nevyužívaný odpad zemědělského, lesního či dřevozpracujícího průmyslu zcela nový význam. Z odpadu se stává energeticky cenné palivo, které je třeba vhodným způsobem skladovat. Naše sila na biomasu navrhneme zákazníkovi tak, aby v maximální míře splňovala jeho představy a požadavky na skladování biomasy. Sila jsou dodávána včetně vhodného vybírání, explozivních klapek, vstupních a nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.
Nezanedbatelnou část investičních nákladů tvoří v případě používání pilin či štěpky jejich skladování, manipulace a doprava do kotle. Piliny a štěpky mají tendenci k nasákavosti, proto musí být uskladněny v uzavřeném prostoru aby nedocházelo k jejich destrukci. Jako nejvhodnější se pro tento účel zdají být ocelová sila s dostatečnou kapacitou a na ně navazující doprava paliva do sil i do kotle.

Smaltovaná sila na obilí

smaltovana-sila-zasobniky-01.jpg

Velmi rozšířeným způsobem skladování obilí, je skladování v silech. S pohledu zastavěné plochy a ceny jsou velmi výhodná kruhová sila vyrobená z pozinkovaných plechů mající ploché dno. Pro menší sila je možné používat hladké plechy pro sila z větší kapacitou než 500 tun plechy vlnité nebo trapézové. Stěny a střecha se vyztužují pomocí ocelových profilů a vše je sešroubováno pevnostními šrouby. Pro snadný přístup pod silo a samospádné vyprazdňování se sila doplňují kuželovou výsypkou.

Nabídka služeb

Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky zemědělských sil a dalších technických zařízení potřebných pro provoz sila. Pro objednatele, vlastníky, provozovatele, správce sil nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně.

Nabízíme naše zkušenosti a služby v oblasti oprav a renovací sil. Opravy a renovace sil provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Opravy a renovace provádíme jako doplňkovou službu našeho standardního montážního programu stavby sil. Myšlenka renovací opotřebených částí sil není nová, vyplývá z poznatku,že ve velké většině se díly sila vyřazují proto, že některá z ploch je silně zkorodovaná či jinak mechanicky poškozená, zatím co ostatní plochy jsou víceméně v pořádku. Není tedy zapotřebí měnit všechny díly sila ale stačí zrenovovat tu danou špatnou část, vyměnit spojovací materiál, přetmelit.

Díky svým mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České republice může firma Morkus Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby v oblastech: přestavby a přemístění sil, přestavby a přemístění technologických zařízení. Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými zkušenostmi. Samozřejmě výsledky naší odborně způsobilé činnosti nejsou dány slovy, ale realizovanými zakázkami a zejména důkladnou certifikací kvality.