Sjednocení frakce pilin v kladívkových mlýnech

sjednoceni-frakce-pilin-01-751x388.jpg

Sjednocení frakce pilin a hoblin

Pokud před sušárnou pilin není umístěn mlýn na štěpku KAHL pro mletí dřevní štěpky, piliny nebo hobliny a další kusové biomasy u kterých není nutný druhý stupeň mletí štěpky na kladívkových mlýnech tak po průchodu sušičkou musí dojít u pilin a hoblin ke sjednocení frakce. K tomuto sjednocení slouží kladívkové mlýny opatřené sítem o průměru ok cca 3-5 mm. K výsledné pevnosti výlisku pelety je důležitá velikost vstupní frakce před lisováním. Ta by neměla přesahovat 1/5 průměru pelet. Výskyt většího množství jemných částic umožní dosáhnout vyššího zhutnění materiálu, lepší soudržnosti, kvality a větší objemové hustoty výlisku. S přibýváním větších částí je zapotřebí vyšších výkonů na zhutnění, jelikož má daný produkt nižší homogenitu a klesají vazebné síly, což má za následek předčasný rozpad v čase hoření. Pro velikost pelety 6 až 8 mm je požadována maximální velikost lisované frakce 3 až 3,5 mm. Potřebných rozměrů se dosahuje pomocí kladívkových se síty s oky 3,5 mm.

V námi dodávaných peletovacích linkách používáme ke zjemnění dřevního odpadu i ostatní biomasy na požadovanou frakci, která je dále vhodná k výrobě pelet kladívkové mlýny. Kladívkový mlýn je určen pro zpracování suroviny suché. Konstrukce stroje je robustní a pevná. Ve skříni z ocelových plechů rotuje buben s kladívky, které rozmělňují vstupní surovinu. Vysoká životnost kladívek je zaručena kvalitou použitého materiálu. Buben je uložen ve valivých ložiskách a je poháněn elektromotorem přes převod klínovými řemeny.

Technologie

Kladivkový mlýn je určen pro zapojení na dopravníky pro přesun nadrcených pilin - štěpky.

3D animace principu a funkce kladivového mlýna.

V námi dodávaných peletovacích linkách používáme ke zjemnění dřevního odpadu i ostatní biomasy na požadovanou frakci, která je dále vhodná k výrobě pelet kladívkové mlýny

Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu.

Sjednocení frakce

Kladívkový mlýn je určen pro zapojení na dopravníky pro přesun nadrcených pilin - štěpky. Sesyp pro připojení dopravníků a vzduchotechniky je uzpůsoben dle propozičních požadavků zákazníka. Výsledná velikost frakce piliny/štěpky a výkon kladívkového mlýnu je přímo úměrná vlhkosti a velikosti vstupní suroviny. Kladívkové mlýny je určen pro kontinuální zásobování.

Příprava pilin na lisování

Vyhrnovací podavač (hydraulicky posuvná podlaha) je zařízení, které slouží k manipulaci s pilinou a štěpkou v prostoru určeném pro skladování. Standardním využitím je plynulé zásobování pro kotelny spalující biomasu. Díky své konstrukci je možné, aby na vyhrnovací podavač byla umístěna dostatečná zásoba materiálu pro další plynulé zásobování. Jedná se o speciální hydraulické zařízení, které plně automaticky dopravuje materiál pro výrobu pelet do dalšího dopravního zařízení. Vyhrnovací podavač je instalován na ocelové profily, které jsou předem zabudovány do podlahy skladu. Ramena hydraulického podavače pracují cyklicky v závislosti na nastavené rychlosti která je dána objemem materiálu. Vyhrnovací podavač vykazuje nízkou hladinu hluku a minimální nároky na obsluhu a servis. Prašnost je dána druhem a vlhkostí dopravovaného materiálu.

V mlýny KAHL jsou vhodné pro mletí dřevní štěpky, piliny nebo hobliny a další kusové biomasy. Tyto vstupní suroviny se liší povrchem, konzistencí, ale také vlhkostí. Dřevo má často vyšší obsah vlhkosti než jiná biomasa, což může vést k problému s broušením. Mlýny jsou však přizpůsobeny přesně takovým biomasám, a proto jsou ideální pro mletí dřevěných výrobků. Mimo jiné dosahuje svého úspěchu drcením a broušením válečků. Rozsah výkonu je mezi několika stovkami kilo a více než 40 t / h. Mlýn KAHL to vše s minimální spotřebou energie v kombinaci s tichým provozem, nízkými nároky na prostor a bez aspirace, cyklónového, filtračního a odpadního vzduchu.

Dřevní štěpka je štěpené kusové dřevo

Z pilin a štěpky s minimální vlhkostí je možné vyrábět dřevěné pelety vysoké kvality a maximální výhřevnosti. Výroba pevných biopaliv je ekonomicky a organizačně poměrně náročnou záležitostí. Náročnost této produkce je možné snížit, mimo jiné, volbou toho správného technologického postupu při sklizni, zpracování, skladování a spotřebě. Sušení se podílí velmi významně na celkové bilanci výroby biopaliv. Sušení je též operace nutná k dosažení jejich dlouhodobé skladovatelnosti. Při návrhu řešení je možné včlenit sušení do různých bodů technologického postupu.