Průmyslové a zemědělské smaltované nádrže

smaltovane-nadrze-02-751x388.jpg

Montáž smaltovaných nádrží

Nádrž vyrobená z oboustranně smaltovaných plechů má široké použití, nejen v zemědělství, průmyslu ale i vodohospodářství. Smaltované nádrže mají velkou životnost a to i při skladování velmi agresivních látech. Nádrže ve své životnosti zcela předčí nádrže betonové či komaxitové neboť mají vysokou chemickou odolnost a otěruvzdornost.

Nabízíme řešení pro nádrže na kejdu či biomasu v zemědělských a bioplynových provozech, nádrže pro čistírny odpadních vod, ale i nádrže pro chemický průmysl. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti nádrží. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Smaltované nádrže jsou konstrukčně velmi variabilní (různé průměry nádrží, výšky, volitelné doplňky nádrží atd). Montovaná konstrukce nádrží umožňuje rychlou výstavbu, přemístění, zvýšení kapacity čí kompletní přestavu nádrží.

Nabízíme tyto nádrže

Nádrže na kejdu nabízíme jak ve variantě otevřené, tak se střechou. Nádrže jsou vybaveny kotvením, ocelovým či betonovým dnem, výztužnými úhelníky, revizním otvorem, žebříky, přepadovým potrubím, výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle přání zákazníka nebo dle projektu, jak je např. vrtulové míchadlo a čerpadlo.
Smaltované nádrže mají dlohodobou životnost také při skladování velmi agresivních látek a to hlavně ve srovnání s betonovými či komaxitovými nádržemi. Další předností smaltované nádrže na DAM je vysoká otěruvzdornost a chemická odolnost (pH 2-13). Nádrže ze smaltovaných plechů představují velmi kvalitní způsob skladování kapalných hnojiv a jiných agresivních kapalin které se používají v zemědělské a průmyslové výrobě.
Nádrže ze smaltovaných plechů jsou celosvětově akceptovány pro použití jako zásobníky na pitnou vodu. Tvrdý, inertní a hygienický povrch smaltovaných nádrží umožňuje jejich snadné čištění a dezinfekci. Šroubovaný systém umožňuje navrhovat nádrže pro použití v různých konfiguracích, včetně akumulačních vodních nádrží, hydrantů a dávkovacích vodojemů.
Nádrže pro čistírny odpadních vod nabízíme jak ve variantě otevřené, tak se střechou, která může být hermeticky uzavřena. Obvod pláště je ukotven k ocelovému dnu, opatřenému speciálním nátěrem proti nežádoucím vlivům agresivního prostředí v rámci provozu čistírny odpadních vod. Nádrže jsou vybaveny kotvením, výztužnými úhelníky, žebříky, přepadovým potrubím, výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle přání zákazníka nebo dle projektu.
Nádrže pro bioplynové stanice nabízíme jak ve variantě otevřené, tak se střechou. V rámci provozu bioplynových stanic jsou naše nádrže využitelné buď jako fermentory s integrovaným plynojemem nebo pro účely skladování digestátu. Nádrže jsou vybaveny kotvením, výztužnými úhelníky, žebříky, přepadovým potrubím, výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle přání zákazníka nebo dle projektu.
Požární nádrže nabízíme standardně ve variantě se střechou, ale na přání zákazníka může být i otevřená varianta. Požární nádrže lze také opláštit v libovolné barvě dle RAL. Požární nádrže slouží k zabezpečení dostatečného množství vody pro hasební účely v rámci předpisů požární ochrany nejrůznějších provozů. Nádrže jsou vybaveny kotvením, výztužnými úhelníky, revizním otvorem, žebříky, přepadovým potrubím, výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle přání zákazníka nebo dle projektu požární nádrže.

Nádrže na DAM

smaltovane-nadrze-03-550x365.jpg

Smaltované nádrže na kapalná hnojiva jsou opatřeny smaltovanou střechou. Dno nádrže je svařené z ocelových plechů, ošetřené ochranným nátěrem. V prvním lubu opláštění je našroubován revizní vstup DN 700 a hrdlo pro připojení vypouštěcího potrubí. Dno je opatřeno odkalovacím potrubím. V posledním horním lubu je napojeno přepadové potrubí. Smaltovaná nádrž na DAM je standratně vybavena výstupním žebříkem a obslužnou plošinou. Smaltované nádrže pro skladování kapalných hnojiv o hustotě do 1400 kg/m³ lze s malými změnami využít také ke skladování nafty, pitné vody a požární vody.

Nabídka služeb

Nabízíme provedení revizí Vašich stávajících nádrží a posouzení jejich aktuálního technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska druhu kapalné látky, tak i z hlediska očekávané další životnosti. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení případné opravy či renovace. Pravidelné kontroly a zkoušky těsnosti u skladovacích nádrží tekutin jsou předepsané zákonnou normou. V tomto směru nabízíme kompletní služby.

Nabízíme naše zkušenosti a služby v oblasti oprav a renovací nádrží ze smaltovaných plechů. Opravy a renovace nádrží provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Opravy a renovace provádíme jako doplňkovou službu našeho standardního montážního programu stavby šroubovaných nádrží. Myšlenka renovací opotřebených částí nádrží není nová, vyplývá z poznatku,že ve velké většině se díly nádrží vyřazují proto, že některá z ploch je silně zkorodovaná či jinak mechanicky poškozená, zatím co ostatní plochy jsou víceméně v pořádku. Není tedy zapotřebí měnit všechny díly nádrže ale stačí zrenovovat tu danou špatnou část, vyměnit spojovací materiál, přetmelit.

Nabízíme provedení přestavby a přemístění Vašich stávajících nádrží. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení přestavby a přemístění nádrží. Veškeré demontážní a montážní práce provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Díky svým mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České republice může firma Morkus Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby v oblastech: přestavby a přemístění nádrží, přestavby a přemístění technologických zařízení. Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými zkušenostmi.