Agropelety - alternativní pelety

pelety-stovik-00.jpg

Alternativní pelety

Rostlinné nebo také alternativní pelety jsou vyráběny z přebytků zemědělské výroby jako je sláma, seno, speciálního krmného šťovíku, odpady vznikající při čistění obilí, olejnin a luštěnin. Oproti dřevěným peletám mají obvykle vyšší obsah popela (5 %). Agro-peletky jsou významným zdrojem obnovitelné energie a představují značný potenciál pro ekonomický rozvoj venkova.

Alternativní pelety lze spalovat jen ve speciálních kotlích, které jsou k tomu určeny. Není možné je spalovat v kotlích určených pouze pro dřevní pelety! Při spalování alternativních pelet v kotlích na dřevní pelety dochází po pár hodinách provozu k zapékání hořáku.

Technické parametry

Pro výrobu alternativních pelet se používají rostliny nebo jejich částí například řepková sláma, obilní sláma, speciální krmný šťovík, odpady po čištění obilnin a olejnin. Mezi to řadíme i pokrutiny, které vznikají při lisování řepkového a slunečnicového oleje. Alternativní pelety se vyrábí na peletovacích linkách.
Agro pelety jsou ekologickým palivem vyráběným z biomasy, vhodným pro automatické spalování ve speciálních kotlích. Jedná se o průmyslově lisované granule o průměru 6 až 14mm. Komfortní spalování tohoto paliva nahrazuje spalování neekologických fosilních paliv jako je uhlí, zemní plyn, olej a v mnoha případech i elektřina.
  • Výhřevnost agro pelet 15,0 až 18,0 MJ/kg
  • Obsah vody max. 5%
  • Obsah popela 1,0 - 9,0 %
  • Sypná hmotnost 0,55 až 0,75 t/m3
  • Měrná hmotnost 0,9 - 1,2 t/m3
  • v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg
  • ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny
  • komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilní­mi hadicemi

Pelety rostlinné

pelety-stovik-01.jpg pelety-stovik-02.jpg

Krmný šťovík zemědělci používají jako krmivo, surovinu pro výrobu pelet, vytápění i částečnou náhradu silážní kukuřice při výrobě bioplynu. Jde o plodinu s celoročním pokryvem půdy, což brání erozi. Pro udržitelné hospodaření je to užitečná plodina, ale málo rozšířená.

Topení peletami

K topení peletami se začíná přiklánět stále více domácností i firem. Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. Na rozdíl od uhlí se pak jedná o velmi čistý a komfortní způsob vytápění. V porovnání s fosilními palivy pak mají pelety v dlouhodobém horizontu ustálené ceny.

Pro průměrnou domácnost obývající rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ činí spotřeba pelet na topnou sezónu ročně pouze 4–5 tun. Pro jejich skladování postačí stávající kotelna, sklep či nějaká technická místnost. Pro topení peletami se používají speciální automatické kotle či kamna, která mají pohodlný provoz stejně jako elektrokotle nebo plynové kotle.

Výběru spalovacího kotle na pelety je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Kvalitní automatický kotel pořídíme za cenu kolem 70 000 Kč bez DPH - topidlo v této cenové hladině již obsahuje veškeré vybavení zaručující bezproblémový chod. Určitě by mělo mít regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat, spolehlivý systém automatického zápalu a vyhasnutí či automatické řízení výkonu dle potřeby topného systému.