Dřevní pelety s kůrou

pelety-pilina-s-kurou-00.jpg

Výroba dřevních pelet s kůrou

Dřevní pelety s kůrou jsou velkým tlakem zpracovaný suchý dřevní prach, drť nebo piliny zpravidla do tvaru válečků o průměru 6 nebo 8 mm. Jsou lisovány bez příměsi pojidla. Tmavé pelety obsahují příměs kůry. Reálná průměrná výhřevnost pelet v původním vzorku se pohybuje okolo 16,5 GJ/t a více – závisí na vlhkosti a materiálu, z něhož jsou lisovány.

Vyrábějí se lisováním dřevěných pilin a hoblin, které jsou pod vysokým tlakem a při teplotě okolo 100°C protlačovány skrz otvory v ocelové matrici. Piliny obsahují celulózu, která se vlivem teploty stává lepivou, a to umožňuje slisovat piliny do tvaru pelet bez přidávání jakýchkoliv dalších pojidel. Po vychladnutí celulóza opět ztvrdne, piliny drží pohromadě a pelety si zachovávají svůj tvar.

Technické parametry

Tmavé pelety jsou vyráběné z čistého dřeva a dřevního odpadu s příměsí kůry. Vysušením základní suroviny a jejím následným zpracováním peleta získává správné vlastnosti a vysokou výhřevnost. Popel z těchto dřevěných briket je díky obsahu draslíku vhodný jako hnojivo na zahrádky.
Když se pilina vysuší, jde do míchacího zařízení, kde získá stabilní vlhkost. Před lisování se pilina drtí a upravuje na potřebnou zrnitost. Závěrem je samotné lisování v protlačovacím matricovém lisu. Po lisování je nutné pelety ihned zchladit a před uložením do zásobníku pomocí sepearátoru oddělit odrol.
  • Výhřevnost pelet z pilin 18,0 – 20 MJ/kg
  • Obsah vody max. 7,7 %
  • Obsah popela 0,6 %
  • Při hoření popel nestruskuje
  • Hmotnost kolem 450-650 kg/m3
  • v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg
  • ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny
  • komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilní­mi hadicemi

Pelety z pilin s obsahem kůry

pelety-pilina-s-kurou-01.jpg pelety-pilina-s-kurou-02.jpg

Dřevní pelety s kůrou jsou ekologické palivo, které lze použít jako kvalitní náhradu fosilních paliv pro domácí spalování v kotlích, kamnech a krbech a pro průmyslové využití v teplárnách, výtopnách nebo elektrárnách.

Topení peletami

K topení peletami se začíná přiklánět stále více domácností i firem. Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. Na rozdíl od uhlí se pak jedná o velmi čistý a komfortní způsob vytápění. V porovnání s fosilními palivy pak mají pelety v dlouhodobém horizontu ustálené ceny.

Pro průměrnou domácnost obývající rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ činí spotřeba pelet na topnou sezónu ročně pouze 4–5 tun. Pro jejich skladování postačí stávající kotelna, sklep či nějaká technická místnost. Pro topení peletami se používají speciální automatické kotle či kamna, která mají pohodlný provoz stejně jako elektrokotle nebo plynové kotle.

Výběru spalovacího kotle na pelety je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Kvalitní automatický kotel pořídíme za cenu kolem 70 000 Kč bez DPH - topidlo v této cenové hladině již obsahuje veškeré vybavení zaručující bezproblémový chod. Určitě by mělo mít regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat, spolehlivý systém automatického zápalu a vyhasnutí či automatické řízení výkonu dle potřeby topného systému.