Pelety z řepkové slámy

pelety-repkova-slama-00.jpg

Výroba pelet z řepkové slámy

Jako důsledek neustálého zvyšování cen fosilních paliv se do popředí zájmu dostávají nové způsoby využití energie z obnovitelných zdrojů - z biomasy. Paliva z biomasy ve formě pelet jsou výhřevná, dobře skladovatelná a ekologicky šetrná. Na trhu jsou známé peletky, pelety a brikety zejména z dřevní hmoty (kůra, piliny, hobliny, štěpka). Ekonomicky výhodnější alternativou z hlediska ceny vstupní suroviny pro výrobu pelet se stává řepková a pšeničná sláma.

Řepka olejka je jednoletá nebo dvouletá rostlina pěstovaná především pro svá olejnatá semena, využívaná hlavně pro výrobu olejů. Patří do kategorie brukvovitých, ve které je přes 100 druhů rostlin. Vzhledem ke snížení zásob fosilních paliv, rostoucí životní úrovni, spotřebě zboží a energetické produkci, začala být rostlina vnímána jako perspektivní materiál pro výrobu energie.

Technické parametry

Vlhkost řepkové slámy při sklizni musí být pod 15 %, jinak se výkon peletovací linky snižuje a horší je i soudržnost pelet. Řepková sláma se musí po sklizni nechat na poli jeden až tři dny proschnout než se lisuje do balíků.
Tyto plety jsou vhodné zejména pro kotle s automatickým dávkováním a plnícím zásobníkem. Neobsahují žádná pojiva, těžké kovy ani jiné chemické příměsi. Jedná se levnější alternativu dřevěných pelet. Neabsorbují vzdušnou vlhkost jen nesmějí přijít do přímého styku s vodou.
  • Výhřevnost pelet z řepkové slámy je 15,6 MJ/kg.
  • Obsah vody max. 8%
  • Pelety z řepkové slámy obsahují 100x méně síry než hnědé uhlí.
  • Při hoření popel nestruskuje.
  • Popel lze využít jako vynikající minerální hnojivo.
  • v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg
  • ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny
  • komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilní­mi hadicemi

Pelety řepka

Podle testování je obsah energie řepkových pelet kvůli podílu oleje asi o 30% výše než u dřeva. To prokazuje, že surovina ze žlutě kvetoucí rostliny se nemusí bát cenového srovnávání s dřevěnými peletami.

Topení peletami

K topení peletami se začíná přiklánět stále více domácností i firem. Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. Na rozdíl od uhlí se pak jedná o velmi čistý a komfortní způsob vytápění. V porovnání s fosilními palivy pak mají pelety v dlouhodobém horizontu ustálené ceny.

Pro průměrnou domácnost obývající rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ činí spotřeba pelet na topnou sezónu ročně pouze 4–5 tun. Pro jejich skladování postačí stávající kotelna, sklep či nějaká technická místnost. Pro topení peletami se používají speciální automatické kotle či kamna, která mají pohodlný provoz stejně jako elektrokotle nebo plynové kotle.

Výběru spalovacího kotle na pelety je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Kvalitní automatický kotel pořídíme za cenu kolem 70 000 Kč bez DPH - topidlo v této cenové hladině již obsahuje veškeré vybavení zaručující bezproblémový chod. Určitě by mělo mít regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat, spolehlivý systém automatického zápalu a vyhasnutí či automatické řízení výkonu dle potřeby topného systému.