Jak poznat kvalitní pelety?

Topení peletami je stále oblíbenější. Je totiž poměrně levné a na to, že topíte biomasou, i docela pohodlné …pokud tedy máte automatický kotel. S orientací v kvalitě pelet by měla pomoci mezinárodní certifikace ENplus, která se nyní zavádí i v Česku. Dřevěné pelety je způsob, jak si zajistit teplo ekologicky, moderně a šetrně. Celosvětově sice toto palivo existuje již od sedmdesátých let minulého století, u nás se ale začaly ve větším množství vyrábět až v tomto tisíciletí. Malé válečky s průměrem 6 mm a délkou 40 mm se stávají stále oblíbenějším palivem, kvalitu lze nyní poznat podle certifikátu ENplus.

Jedná se však stále o relativně nový způsob vytápění a lidé tak neví, jak poznat kvalitní pelety. Proto byla v Česku nedávno přijata mezinárodní měřítka kvality v podobě certifikace ENplus. Ta funguje již ve dvaceti zemích po celém světě – samozřejmostí je Evropa, mimo jiné ale i v USA nebo v Kanadě. U nás udílí kulaté razítko ENplus Klastr Česká peleta ve spolupráci s nezávislou kontrolní organizací. Certifikace by měla pomoci s nákupem kvalitních pelet s vysokou výhřevností a minimem popela. Systém certifikátů by se neměl odrazit na ceně pelet. A již i v Česku se tímto certifikátem mohou některé firmy pochlubit. Je jich celkem osm a jde o výrobce, které prodávají doma i v zahraničí. Podstatné je, že certifikát mají všechny české cisternové soupravy speciálně určené pro dodávky pelet. Zákazník, který si nechá nafoukat pelety z cisterny rovnou do sklepa, má jistotu kvality.

ENplus je první certifikace, která prokazuje kvalitní nakládání s peletou od její výroby, přes skladování až po dodání koncovému zákazníkovi

předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský

ENplus je lepší než jiné certifikáty proto, že zatímco konkurence analyzuje vzorky pelet zaslané výrobcem do laboratoře, proškolení auditoři udělující razítko ENplus odebírají vzorky přímo z výrobního pásu a mohou do továrny přijet i nečekaně. A pokud se zjistí neshoda, výrobci je používání loga ENplus pozastaveno. Kromě toho tento certifikát sleduje nejen vlastní kvalitu pelet, ale zohledňuje také přepravu ke koncovému zákazníkovi.

Certifikace ENplus dělí pelety celkem do tří tříd: ENplus A1, ENplus A2 nebo EN B. O zařazení do konkrétní třídy rozhodují vlastnosti a také typ dřeva, ze kterého byly vyrobeny. Pelety ENplus A1 jsou doporučené pro domácí používání, mají vysokou výhřevnost nad 16,5 MJ/kg. Jedná se o výrobu z čistých pilin, hoblin a jiných chemicky neošetřených zbytků z dřevozpracujícího průmyslu. Podíl popela a vlhkosti je minimální. Třída A2 se pak používá ve větších provozech a při jejím spalování vzniká více popela. Třída B se týká průmyslových pelet a má ještě nižší nároky na kvalitu, pro domácnosti se rozhodně nehodí, popel struskuje a napéká se na hořáky a nízká cena se tak zákazníkovi nemile vymstí, protože výrobci kotlů pak nechtějí uznávat případné reklamace a stížnosti.

Autor: Redakce Nazeleno.cz

enplus-certifikace-01-800x500.jpg
Sdílet: