Mlýn štěpky určené pro výrobu pelet

mlyn-stepky-01-751x388.jpg

Mlýn štěpky KAHL

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG je rodinná firma která byla založena v roce 1876 pro výrobu peletizačních lisů a mlýnů. Výrobní portfolio se postupně rozšířilo a dnes dodávají jednotlivá zařízení i ucelené linky na klíč. Více než 140 let zkušeností a 700 zaměstnanců z nich činí předního dodavatele peletizačních lisů a linek a zařízení pro výrobu a granulaci krmných směsí a chemikálií. jejich zařízení pro zpracování biomasy se používají po celém světě. Jejich nejdůležitější stroje a zřízení jsou vyráběny v Reinbeku u Hamburku, takže jsou skutečně „Made in Germany“. Pro peletizační linky vyrábějí nejen drtiče štěpky, válcové, nebo s plochou matricí ale i pásové sušárny, peletizační lisy s dávkovacím a míchacím šnekem, chladiče a další příslušenství.

V mlýny KAHL jsou vhodné pro mletí dřevní štěpky, piliny nebo hobliny a další kusové biomasy. Tyto vstupní suroviny se liší povrchem, konzistencí, ale také vlhkostí. Dřevo má často vyšší obsah vlhkosti než jiná biomasa, což může vést k problému s broušením. Mlýny jsou však přizpůsobeny přesně takovým biomasám, a proto jsou ideální pro mletí dřevěných výrobků. Mimo jiné dosahuje svého úspěchu drcením a broušením válečků. Rozsah výkonu je mezi několika stovkami kilo a více než 40 t / h. Mlýn KAHL to vše s minimální spotřebou energie v kombinaci s tichým provozem, nízkými nároky na prostor a bez aspirace, cyklónového, filtračního a odpadního vzduchu.

Technologie

Vynášecí dopravník dopraví pilinu a štěpku do mezizásobníku před mlýnem KAHL.

Před mlýnem štěpky KAHL je umístěný ocelový mezi zásobník kam se ukládá štěpka.

U mlýnů na štěpku KAHL není nutný druhý stupeň mletí na kladivových mlýnech.

Ocelový mezizásobník namletých pilin a štěpky před vstupem do sušičky pilin.

Mletí štěpky

Pokud jde o stroje na drcení štěpky, splňují všechny evropské směrnice ATEX. Navíc mají nízkou spotřebu elektrické energie a nejsou nutná žádná opatření na ochranu proti hluku. Mlýny G30 a G50 jsou vhodné na mletí štěpky za mokra. Předemletí štěpky lze snadno provést v tradičním kladivovém mlýnu Kahl. V námi dodávaných peletovacích linkách používáme mlýny ze štěpky na pilinu KAHL u kterých není nutný druhý stupeň mletí štěpky na kladívkových mlýnech.

Drcení štěpky

Štěpka je dřevní materiál rozsekaný na malé kousky. Těžební zbytky, klest a pařezy, určené pro štěpkování se vyvážejí z vytěžených ploch na tzv. “odvozní místo”, kde se tento materiál následně štěpkuje, současně nakládá do nákladních automobilů a odváží na místo zpracování. Dřevní štěpka z biomasy z údržby zeleně, je často méně kvalitním palivem v porovnání s lesní štěpkou, protože má větší obsah kůry a jemnější strukturu. Štěpka vyrobená z těžebních zbytků se nazývá štěpka lesní, štěpka vyrobená ze dřeva bez příměsy kůry či jehličí je štěpka papírenská a je určena pro výrobu papíru. Štěpka vyráběná zpracováním pilařského odpadu, zejména krajin, je štěpka pilařská. Celý proces výroby štěpky, tzn. vyvážení, štěpkování a odvoz štěpky je nutno v závislosti na kvalitě produkovaného materiálu realizovat v co nejkratším možném termínu.

Sekání, drcení a mletí dřevního odpadu jsou technologické operace, které zhodnocují dřevní odpad. Stroje určené k této činnosti se rozdělují dle množství a druhu zpracovávaného materiálu, prostorového řešení či požadavku na kvalitu výstupní štěpky.

  • ŠTĚPKOVÁNÍ dřevního odpadu vytváří vysoce kvalitní štěpku, která je určena pro další zpracování v papírenském nebo dřevařském průmyslu.
  • DRCENÍ dřevního odpadu vytváří štěpku vhodnou především pro přímé spalování nebo pro výrobu dřevních briket.
  • MLETÍ štěpky, nebo-li její sekundární zpracování, je způsob přípravy dřevního odpadu pro peletování nebo briketování.

Dřevní štěpka je štěpené kusové dřevo

Biomasa slouží jako akumulátor energie a lze ji využít poměrně jednoduše a dlouhodobě skladovat. Dřevní štěpka vzniká jako vedlejší dřevařský produkt při zpracování dřeva či cíleným drcením dřevních materiálů. Řadí se k tuhé biomase, sloužící k výrobě tepla, deskových materiálů, papíru a často se drtí a lisuje do pelet či briket. Dřevní štěpka je štěpené kusové dřevo. Frakce se nejčastěji pohybuje mezi 2,5 až 5 cm. Dřevní štěpka z biomasy z údržby zeleně, je často méně kvalitním palivem v porovnání s lesní štěpkou, protože má větší obsah kůry a jemnější strukturu. Ve většině případů je proto nutné tuto štěpku dodatečně zpracovat.