Demolice a likvidace staveb a technologických celků

demolice-likvidace-02-751x388.jpg

Likvidace technologických celků

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení. Zajišťujeme vyklizení a vymístění starých strojů a přípravu prostor pro instalaci nových výrobních linek, strojů a technologií.

Demolujeme ocelové konstrukce, betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu včetně veškerých zemních prací. Demolice a likvidace provádíme s použitím potřebné demoliční techniky a moderních technologických postupů. Veškeré demoliční práce provádíme rychle ale vždy přísně dodržujeme všechny zásady BOZP při odstraňování staveb.

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti odstranění a likvidace staveb širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.

Demoliční práce

Dokážeme provést demolici skoro každého objektu. Toto se týká demolice kompletní i částečné. Při úplné demolici odstraňujeme celý stavební objekt. Kromě demolice stěn a střechy objektu odstraníme i základové konstrukce a veškeré inženýrské sítě.
Pokud se rozhodnete využít našich služeb v oblasti bourání staveb, zajistíme Vám kompletní dodávku prací, včetně následné stavební činnosti či terénních úprav. Firma Morkus Morava s.r.o. to je spojení kvalitního technického vybavení, profesionálního přístupu a dlouholetých zkušeností.
Provádíme i demontáže kovových konstrukcí, vyželeznění objektů, likvidace kovových hal a jejich částí určených k demolici, likvidace vyřazených strojních zařízení, výrobních linek apod. Tyto ocelové konstrukce, technologie či stroje demontujeme, vykupujeme a prodáváme.
Naše demontážní skupiny zabezpečují likvidaci a demontáže technologických celků včetně následného odkoupení nebo odstranění všech vzniklých odpadů. Tyto likvidace se týkají technologických celků jako jsou jsou například výrobní zařízení, nepotřebné zásoby, stroje, nepotřebné skladové a olejové hospodářství, kotelny a jiné technologické zařízení.
V procesu komplexních sanací výrobních areálů, ale i v rámci restrukturalizace a rozvoje výroby průmyslových podniků vzniká před majitelem často problém vyklizení určitých prostor nebo likvidace starého, vyřazeného technologického vybavení. Provádíme demontáže, úpravy a vystěhování velkých strojů či zařízení které nejsou schopny transportu bez předešlé úpravy.
Jelikož se naše společnost specializuje na dodávku kompletních demoličních služeb, samozřejmou součástí nabídky Morkus Morava s.r.o. je také recyklace stavebního odpadu. Naší specifickou činností je tedy i ekologická recyklace, protože stavební a demoliční odpady mají širokou škálu využití a je nutné jejich další zpracování. Veškerý stavební odpad mimo jiné podléhá zákonu o odpadech a musí se mechanicky upravit, aby byly splněny prováděcí předpisy zákona.

Likvidace podniků

demolice-likvidace-02-550x365.jpg

Naše demontážní skupiny zabezpečují likvidaci a demontáže technologických celků včetně následného odkoupení nebo odstranění všech vzniklých odpadů. Tyto likvidace se týkají technologických celků jako jsou jsou například výrobní zařízení, nepotřebné zásoby, stroje, nepotřebné skladové a olejové hospodářství, kotelny a jiné technologické zařízení. K provedeným likvidacím technologických celků a zařízení vystavujeme technické zprávy a protokoly.

Nabídka služeb

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti výkupu ocelových konstrukcí a kovů všech druhů širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.

Provádíme nejen demolice objektů a odstraňování staveb, ale také drcení a třídění suti a stavebního odpadu, včetně dělení materiálu bouracím kladivem. Po demolici zajišťujeme kompletní drcení a třídění stavebního odpadu přímo na stavbách, drtíme vytěžené kameny přímo na místě těžby, nebo provádíme drcení a třídění na skládce zákazníka.

Provádíme kompletní likvidaci stavebních demoličních odpadů. Jsme vybaveni potřebnou technologií a zkušeným pracovním týmem pro realizaci velkých objemů demoličních prací včetně okamžité kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle druhů a nebezpečnosti.