Automatické balení pelet do PVC pytlů

balicka-pytlu-01-751x388.jpg

Automatické baličky pelet

Pelety mohou být distribuovány přímo výrobcem nebo místními prodejci. Výrobci mohou dodávat pelety přímo konečným uţivatelům, nebo prostřednictvím prodejců, kteří zajišťují distribuci ke konečnému spotřebiteli. Balení a expedice závisí na požadavku konkrétních zákazníků. Pro maloodběratele jsou pelety obvykle baleny do pytlů o hmotnosti 15 kg nebo 25 kg. Větší množství je možné odebrat v tzv. big-bag vacích o hmotnosti 1000 kg. Pro velkoodběratele typu centrálních kotelen se pelety dopravují volně ložené v cisternách. Hmotnost malých pytlů se pohybuje v rozmezí 15 – 25 [kg], a jsou dále baleny na palety. Ke konečnému zákazníkovi jsou pelety dodávány od maloobchodníků přímou dodávkou nebo osobním odběrem. Malé pytle jsou vhodné pro spotřebitele, kteří spalují pelety v kotlích a kamnech malých a středních výkonů nebo jako doplňkové palivo.

balicka-pytlu-02-900x753.jpg

Ve spolupráci s výrobcem vertikálních balících strojů ESSEGI, úspěšně instalujeme do námi dodávaných výrobních technologií, automatický balící stroj konstruovaný jako jednoúčelový automatický vážící a pytlovací lunku pro balení topných peletek. Pytlovací automat ESSEGI model F1000 ECO FOCUS je konstruován tak, aby byl nenáročný pro obsluhu, a aby při malých nárocích na přestavbu, neboť výrobci palivových pelet zpravidla pytlují pouze jeden typ balení při stejném dávkování 15 kg, poskytoval spolehlivý chod bez nutnosti seřizování a náročné údržby. Výsledkem je daný plně automatický model vertikální baličky s elektronickou pásovou váhou o výkonu dostatečném jak pro malé tak velké výrobce peletek. Balicí automat je vybaven automatickým centrováním fólie pomocí optického čidla, tepelným nebo impulzním typem zavařování pytlů, prokládáním boků pytlů pro vytvoření pytlů s plochým dnem nebo vytvoření delší vrchní části pytlů s proseknutím otvorů držadla.

Technologie

Video z provozu automatická baličky pelet do 15kg PVC pytlů - peletovací linka Králíky.

Video z provozu automatického paletovacího bez obslužného stroje na paletování napytlovaných pelet - peletovací linka Králíky.

Ovinování stretch fólií patří mezi nejrozšířenější způsoby fixace zboží na paletě a balení neskladných předmětů. Stretch fólie je spirálovitě navíjena na paletu se zbožím nebo i samo zboží, čímž je vytvořen kompaktní obal, který chrání zboží před vlhkem, prachem i mechanickým poškozením.

Díky své konstrukční optimalizaci a ceně vyhovují vertikální pytlovačky a potřebám velkých i menších výrobců topných pelet.

Balení pelet

Balení a expedice pelet závisí na požadavku konkrétních obchodníků či konečných zákazníků. Pro maloodběratele jsou většinou pelety baleny do pytlů o hmotnosti 15 kg nebo 25 kg. Následně pytle s peletami automatická ruka naskládá na euro peletu a pomocí speciální automatické ovinovačky jsou pytle s peletami zafixovány omotáním stretch fólíí. Prodej je následně realizovan po pytlích či celých paletách.

Výroba pelet

Příjem pilin a štěpky

Vyhrnovací podavač (hydraulicky posuvná podlaha) je zařízení, které slouží k manipulaci s pilinou a štěpkou v prostoru určeném pro skladování. Standardním využitím je plynulé zásobování pro kotelny spalující biomasu. Díky své konstrukci je možné, aby na vyhrnovací podavač byla umístěna dostatečná zásoba materiálu pro další plynulé zásobování. Jedná se o speciální hydraulické zařízení, které plně automaticky dopravuje materiál pro výrobu pelet do dalšího dopravního zařízení. Vyhrnovací podavač je instalován na ocelové profily, které jsou předem zabudovány do podlahy skladu. Ramena hydraulického podavače pracují cyklicky v závislosti na nastavené rychlosti která je dána objemem materiálu. Vyhrnovací podavač vykazuje nízkou hladinu hluku a minimální nároky na obsluhu a servis. Prašnost je dána druhem a vlhkostí dopravovaného materiálu.

Drcení a mletí

Velikost vstupních částic materiálu k peletizaci by neměla přesáhnout 1/5 průměru výsledných pelet. Čím je jemnější struktura materiálu ke granulaci, tím je lepší výsledná pevnost pelet. V souvislosti s povrchovou plochou částic, které se mají pojit, je výhodnější jemnější struktura materiálu a tím je dosahováno lepší výsledné pevnosti pelet. Pro úpravu dřevnaté biomasy lze využít drtící ústrojí kladivové, válcové, šnekové nebo nožové. Nejčastěji je pro jemnou desintegraci rostlinných surovin použité drtící ústrojí kladívkové. Jemná desintegrace je zpravidla řešena vícestupňově pro eliminaci nerovnoměrné velikosti částic a snížení energetické náročnosti. Pomocí typu síta, tvarem a velikostí otvorů je nastavena maximální požadovaná velikost částic.

Sušení pilin a štěpky

Surovina před lisováním musí být vysušena s ohledem na použitou technologii lisování na vlhkost 10-15 %. Například piliny ze surového dřeva mohou obsahovat 40-60 % vody a proto je nutné, je vysušit. K tomuto účelu složí různé typy sušáren. Nejmodernější z technologií představují pásové sušárny. Na pásu v tenké vrstvě rozložené piliny postupují sušárnou, která je profukována horkým vzduchem. Vzduch je ohříván na teplotu 120 °C párou nebo horkou vodou přes výměníky. Rychlost posuvu pásu je dána vlhkostí pilin na výstupu. Tímto způsobem je získána výstupní surovina o stabilní vlhkosti nepoškozená vysokou teplotou. Levnějším a proto používanějším typem sušáren jsou sušárny bubnové.

Míchání a homogenizace

Poslední operací před samotným peletizačním procesem je zvlhčení nebo napaření vstupního materiálu, piliny, štěpky tad.. Jedná se vlastně pouze o povrchové navlhčení, nikoliv tedy navlhčení do hloubky materiálu pro výrobu pelet. Tato povrchová vlhkost se následně odpaří při vlastním lisování a schlazení vyrobených pelet. Zvlhčení pilin slouží k nabobtnání a uvolnění lepivých látek a různých silic z povrchu materiálu. Ideálním způsobem je napařování s použitím páry, kdy je zaručena lepší kvalita výsledných pelet i vyšší výkonnost lisu, a tím pádem snížení vynaložených nákladů na výrobu pelet. Homogenizační technologie je vybavena zařízením pro zkrápění pilin, aby bylo možné regulovat optimální vlhkost suroviny před vlastním lisováním.

Lisování pelet

Hlavním zařízením peletovacího procesu je protlačovací nebo-li matricový lis. Základními komponenty matricového lisu jsou rolny a matrice. Protlačovací matrice je vyrobena z ušlechtilé oceli a je opatřena soustavou otvorů. Průměr těchto otvorů závisí na zpracovávané surovině a definuje průměr výchozí pelety. Po matrici se odvalují přítlačné rolny, které protlačují zpracovávaný materiál otvory matrice. Na vnější straně matrice jsou odřezávány vyčnívající pelety. Při tomto lisování vzniká značné množství tepla, uvolňující a změkčující v surovině obsažený lignin. Lignin případně jiné přidané pojivo zaručuje pevnost pelet.

Chlazení pelet

Chladič je zařízení určené k chlazení teplých pelet na výstupní větvi z peletovacího lisu. Teplé pelety jsou dávkovány do chladiče horním víkem. Přes rotační podavač vstupují pelety do chladiče a hromadí se ve skříni na pevném roštu. Přes vrstvu pelet proudí neustále chladný vzduch ze spodní části skříně. Vzduch je nasáván přes rošt do odtahu v horní části chladiče. Tím dochází ke zchlazování pelet. Chladič je vybaven variabilním roštem ovládaným kompresorem pro chlazení různých průměrů pelet. Po zaplnění čidla v horní části chladiče se cyklicky otvírá rošt ve spodní části a tím jsou vychlazené pelety postupně vypouštěny do násypky.

Separace pelet

Chlazení pelet ihned po slisování je zásadní nezbytností. Chladící zařízení je napojeno na výpad pelet granulátoru pomocí třídící šupny, kde se separuje odrol od pelet. Dno chladiče je ze síta s pohyblivým roštem, které má děrování vždy o 2 mm menší než-li vyráběné pelety. Síto slouží separaci případného odrolu a také k nasávání studeného vzduchu pomocí ventilátoru o výkonu 4300 m3/h, který zajišťuje řádné prochladnutí pelet. Odsávání je napojeno na cyklonovou separaci prachových částic. Po vychlazení z cca 80 °C na 40°C pelety dostávají potřebnou pevnost a trvanlivost. Rychlost posuvu vychlazených pelet se reguluje frekvenčním měničem. Na výpadu chladícího zařízení je další třídící šupna odrolu.

Balení a expedice

Balení a expedice závisí na požadavku konkrétních zákazníků. Pro maloodběratele jsou pelety obvykle baleny do pytlů o hmotnosti 15 kg nebo 25 kg. Větší množství je možné odebrat v tzv. big-bag vacích o hmotnosti 1000 kg. Pro velkoodběratele typu centrálních kotelen se pelety dopravují volně ložené v cisternách. Pelety mají vhodný tvar a sypnou hmotnost pro skladování oproti ostatním tuhým palivům na bázi biomasy. Podmínkou pro dlouhodobé skladování je vytvoření suchého prostředí, aby nedocházelo k rozpadání nebo bobtnání pelet. S ohledem na sezónní ceny pelet je z ekonomického pohledu účelné vytvoření zásob nejlépe na celou topnou sezónu.