Peletovací linky - dodávka výstavba a montáž

Výstavba peletovacích linek

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních peletizačních linek. Stejně jako u projektů výstavby sila a nádrží poskytujeme kompletní servis dodávky na klíč. V případě, že investor nemá k dispozici projekt, který je připravený k výstavbě, poskytujeme podporu při developerské činnosti či realizaci projektu poskytujeme na klíč.

Při výstavbě peletizačních linek používáme pouze se špičkové technologie prověřené léty provozu, používáme technologie osvědčených německých, rakouských a českých dodavatelů, kteří se na výrobu komponent a strojů pro peletizační linky specializují již řadu let. Po dokončení zajišťujeme uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a vyřízení legislativních procesů nutných ke spuštění peletizační linky.

Nabízíme tyto služby

Provádíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru s technickou a administrativní podporou. Dále provádíme přípravu projektové dokumentace.
V rámci projektu provádíme jednání s finančními ústavy pro získání prostředků investora pro výstavbu peletovací linky.
Výstavbu peletovací linky provádíme tzv. na klíč. Dodáme veškeré technologie a materiály, provedeme všechny požadované stavební a montážní práce. Součástí dodávky je uvedení peletovací linky do provozu a pořízení všech revizních zpráv.
V rámci výstavby námi dodávané peletovací linky provedeme kompletní zaškolení obsluhy linky. Garantujeme zajištění záručního i pozáručního servisu a nabízíme monitoring parametrů výrobního zařízení včetně případných výpadků.

Peletovací linka

Kompletní pohled na interier a technologické a technické vybavení peletovací linky.

Priority výstavby

Montáž a výstavbu naší peletovací linky realizujeme formou komplexní dodávky, tzn. od výpočtů dimenzování přes projekci, stavební úpravy, dodávku technologií, pomoc při zajištění financování až po servisování.

Používáme pouze špičkové technologie prověřené provozem. Jsou to technologie osvědčených německých a českých výrobců, kteří se na výrobu komponent a strojů pro peletovací linky specializují již řadu let.

Při návrhu peletovací linky je vždy kladen velký důraz na ekonomickou stránku výroby a provozu. Námi dodávané peletovací linky jsou spolehlivé a pro jejich provoz je zapotřebí obsluha jednoho až tří pracovníků v závislosti na výrobní kapacitě linky a způsobu balení pelet. Na tunu vyrobených pelet spotřebují naše peletovací linky (dle zvolené výrobní kapacity) méně než 100 kW elektrické energie, což je důležitý parametr pro ekonomickou rentabilitu provozování této linky.