Proces sušení pilin v peletovací lince

susarna-pilin-pasova-01-751x388.jpg

Sušení pilin v peletovací lince

Z pilin a štěpky s minimální vlhkostí je možné vyrábět dřevěné pelety vysoké kvality a maximální výhřevnosti. Výroba pevných biopaliv je ekonomicky a organizačně poměrně náročnou záležitostí. Náročnost této produkce je možné snížit, mimo jiné, volbou toho správného technologického postupu při sklizni, zpracování, skladování a spotřebě. Sušení se podílí velmi významně na celkové bilanci výroby biopaliv. Sušení je též operace nutná k dosažení jejich dlouhodobé skladovatelnosti. Při návrhu řešení je možné včlenit sušení do různých bodů technologického postupu. Lze konstatovat, že při zpracování suroviny pro výrobu pelet na bázi dřeva se vychází z potřeby, že materiál použitý pro tuto výrobu musí mít pro vstup do peletovacího lisu správnou vlhkost, která má být v rozmezí 10-12%, optimálně cca 11%. Sušení probíhá horkým vzduchem. Transportní ventilátor nasává piliny či jinou drcenou biomasu na vstupu sušičky. Sušený materiál je unášen horkým vzduchem a je postupně zbaven vlhkosti.

Řada sušiček STELA BTL je levnější a jednodušší provedení pásových sušiček průmyslových, která je ideálním řešením pro využití odpadního tepla z bioplynových stanic. Tato je vhodná pro sušení různých druhů materiálů ale mimo jiné i piliny, štěpku a podobně. Princip pásového sušení přesně odpovídá charakteru teplot, které lze získat od kogeneračních jednotek nebo výroby, tedy 60 -120 °C, a charakteru sušení s nízkou teplotou a velkým průtokem vzduchu. Sušení probíhá v uzavřeném sušicím tunelu na plastovém pásu z tkaného polyamidu. Tento speciální pás vydrží teplotu až do 140 °C. Jeho hustota tkaní umožňuje sušit i velmi jemné prachové materiály. Pás slouží i jako přirozený filtr a zaručuje tak nízkou koncentraci prachových emisí na výstupu.

Technologie

Řada sušiček STELA BTL je levnější a jednodušší provedení pásových sušiček průmyslových.

Sušičky Katres Jsou určeny k sušení dřevěných pilin, štěpky, obilí a podobných produktů.

Bubnová sušárna pilin je vytápěná spalinami z kotle na spalování dřevěného odpadu.

Ocelový mezizásobník namletých pilin a štěpky před vstupem do sušičky pilin.

Pásová sušárna

Pásové sušičky BTL jsou vyrobeny na provoz 8 000 hod./rok a pracují i v extrémním počasí. Regulace sušení se provádí rychlostí pásu a regulací výkonu ventilátoru. Jsou vybaveny velmi kvalitním monitoringem a v automatickém režimu plně vyhoví provozu peletovací linky. Výstupní vlhkost je sledována a je tak možné dosáhnou přesných hodnot. Pásové sušárny jsou jedinou cestou jak dosáhnout rovnoměrného sušení s garancí výstupní vlhkosti.

Sušení pilin

Bubnová sušárna pilin je vytápěná spalinami z kotle na spalování dřevěného odpadu. Mokré piliny jsou vytříděny vibračním sítem umístěným nad zásobníkem mokré suroviny. Hrubé kusy vypadávají skluzem přímo do kotelny ke spálení. Dávkování pilin do sušárny je regulováno řídícím systémem tak, aby se výstupní teplota páry ze sušárny udržovala na konstantní hodnotě. Řídící sytém rovněž reguluje přikládání paliva do kotle. Násypka kotle může být doplňována automaticky šnekovým dopravníkem z násypky sušárny. Spaliny z kotle se ochlazují studeným vzduchem na teplotu 300 až 500°C a jsou do sušárny nasávány ventilátorem pro odtah páry. Ventilátor je umístěn za sušárnou na cyklonu pro odlučování prachu.

Sušičky jsou plně vybavené a vhodné na venkovní instalace do průmyslových areálů výroby dřevních pelet. Jsou dostupné ve výkonech od 1 t/h do 50 t/h. Sušička Stela BT používá speciální materiál pásu, jedinečný systém šnekových dopravníků rozdělujících materiál na pás do „polštáře“ a čechrače zajišťující rovnoměrné usušení v celém průřezu sušícího se materiálu, MultiVent systém zajišťující optimální rozložení sušicího vzduchu, senzory na kontrolu konstantní vlhkosti na vstupu a výstupu a další bezpečnostní prvky zajišťující kontinuálním provoz s ročním provozem min. 8 000 hodin vhodných do moderních peletizačních linek. Tato nejmodernější konstrukce pásových sušiček má vlastní automatiku čištění a je dimenzován na vysoký počet provozních hodin.

Dřevní štěpka je štěpené kusové dřevo

Radiálním ventilátorem je nasáván teplý vzduch ze spalovací komory hořáku, nebo kotle, který je vháněn do vnitřního prostoru sušárny. Mokré piliny jsou automaticky podávány šnekovým dopravníkem do vnitřního prostoru sušárny, kde jsou profukovány teplým vzduchem z ventilátoru, dokud z nich nerovnoměrným pohybem neodpaří vodu. Usušené piliny jsou díky své malé hmotnosti odneseny proudem teplého vzduchu do cyklonu, kde ztratí rychlost a spadnou do zásobníku. Odtud se dávkují pásovým dopravníkem do připravených vaků, nebo briketovacího lisu.