Pelety ze slunečnicových slupek

pelety-slunecnicove-slupky-00.jpg

Výroba pelet ze slunečnice

Slunečnicové pelety je dostupné a ekologické palivo, které se vyrábí výhradně ze slupek slunečnice. Díky vysoké výhřevnosti a kvalitnímu slisování, jsou slunečnicové pelety ideální alternativou k uhlí a dřevním peletám. Jedná se o ekonomické palivo, které splňuje přísné požadavky pro spalovaní v automatických kotlích, které jsou určeny ke spalování dřevních pelet nebo uhlí. Při spalování pelet ze slunečnicových slupek vzniká jemný popel s příměsí křehkých bílých kuliček, který nevytváří žádné spečence. Nevýhodou těchto pelet je vyšší tvorba popílku, díky které se 1x až 2x zvyšuje interval čištění kotle. Slunečnicové pelety dosahují při spalování skvělých výsledků, které jsou srovnatelné se spalováním uhlí nebo dřevních pelet.

Pelety ze slunečnicových slupek jsou výborným ekologickým palivem a mají výhřevnost cca 5 kWh/kg, což je více než např. pelety dřevní nebo pelety ze slámy cca (4 – 4,4 kWh/kg). Vyšší výhřevnost slupek u slunečnice způsobuje zbytek oleje a vosku ve slupkách.

Technické parametry

Slunečnicové pelety se vyrábějí ze slupek semen slunečnic, získaných při lisování slunečnicového oleje. Technologie peletování slupek slouží pro přepracování slupek slunečnice do formy pelet, které jsou vhodnější z hlediska manipulace, skladování a následného využití slupek.
Tyto pelety obsahují vysoký podíl mastných, dobře hořlavých látek. Z tohoto důvodu jsou velice vhodné pro energetické využití. Mají tvar granulí o průměru 8 mm. Slunečnicové pelety mají vysokou výhřevnost až 20 MJ/Kg se zařazují hned za černé uhlí!
  • Výhřevnost pelet ze slupek slunečnice je min. 16,8 - 20,0 MJ/kg.
  • Obsah vody max. 8,7 %
  • Obsah popela do 2,3%
  • Při hoření popel nestruskuje.
  • Hmotnost kolem 600kg v m3
  • v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg
  • ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny
  • komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilní­mi hadicemi

Pelety slunečnice

pelety-slunecnicove-slupky-01.jpg pelety-slunecnicove-slupky-02.jpg

Při zpracování slunečnicových semen si pěstitelé dávají otázku jak naložit s vylisovanými slupkami. Nabízí se jednoduché řešení zpracovat tento odpad v peletovací lince na pelety na topení.

Topení peletami

K topení peletami se začíná přiklánět stále více domácností i firem. Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. Na rozdíl od uhlí se pak jedná o velmi čistý a komfortní způsob vytápění. V porovnání s fosilními palivy pak mají pelety v dlouhodobém horizontu ustálené ceny.

Pro průměrnou domácnost obývající rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ činí spotřeba pelet na topnou sezónu ročně pouze 4–5 tun. Pro jejich skladování postačí stávající kotelna, sklep či nějaká technická místnost. Pro topení peletami se používají speciální automatické kotle či kamna, která mají pohodlný provoz stejně jako elektrokotle nebo plynové kotle.

Výběru spalovacího kotle na pelety je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Kvalitní automatický kotel pořídíme za cenu kolem 70 000 Kč bez DPH - topidlo v této cenové hladině již obsahuje veškeré vybavení zaručující bezproblémový chod. Určitě by mělo mít regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat, spolehlivý systém automatického zápalu a vyhasnutí či automatické řízení výkonu dle potřeby topného systému.