Pelety z dřevních pilin

pelety-pilina-00.jpg

Výroba pelet z dřevních pilin a hoblin

Dřevní pelety jsou vyráběny z pilin vznikajících zpracováním odkorněného dřeva. Pelety vynikají především nízkým obsahem popela, což se projeví v nižších nárocích na obsluhu kotle nebo kamen. Nízký obsah popela je dán tím, že certifikované pelety mohou být vyráběny pouze z kmenového dříví a chemicky neošetřených zbytků z dřevozpracujícího průmyslu, materiál tedy neobsahuje kůru a další příměsi, které zapříčiňují větší obsah popela.

Vyrábějí se lisováním dřevěných pilin a hoblin, které se po usušení následně lisují v prstencovém granulovacím lisu do válečků o průměru nejčastěji 6 - 8 mm. Piliny obsahují celulózu, která se vlivem teploty stává lepivou, a to umožňuje slisovat piliny do tvaru pelet bez přidávání jakýchkoliv dalších pojidel. Po vychladnutí celulóza opět ztvrdne, piliny drží pohromadě a pelety si zachovávají svůj tvar.

Technické parametry

Pilina je před lisováním vysušena na vlhkost 10 až 15 %. Pelety se většinou vyrábějí ze zbytků zpracovaného surového dřeva, které má obsah vody na úrovni 40 až 60 %. Je tedy nutné je kvalitně vysušit. Ve větších výrobnách se používají pásové sušárny.
Když se pilina vysuší, jde do míchacího zařízení, kde získá stabilní vlhkost. Před lisování se pilina drtí a upravuje na potřebnou zrnitost. Závěrem je samotné lisování v protlačovacím matricovém lisu. Po lisování je nutné pelety ihned zchladit a před uložením do zásobníku pomocí sepearátoru oddělit odrol.
  • Výhřevnost pelet z pilin 18,0 – 20 MJ/kg
  • Obsah vody max. 7,7 %
  • Obsah popela ≤ 0,6 %
  • Při hoření popel nestruskuje
  • Hmotnost kolem 450-650 kg/m3
  • v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg
  • ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny
  • komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilní­mi hadicemi

Pelety z pilin a hoblin

pelety-pilina-01.jpg pelety-pilina-02.jpg

Vyrobené pelety je před distribucí nutné bezpečně uskladnit. Teprve podle potřeby jsou pak ze zásobníku odebírány buď k plnění do plastových pytlů o hmotnosti 15 kg, nebo k nafoukání do speciálních cisteren, které pelety rozváží přímo ke konečným odběratelům. Pelety se i plní do textilních big-bagů o hmotnosti 1 tuny.

Topení peletami

K topení peletami se začíná přiklánět stále více domácností i firem. Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. Na rozdíl od uhlí se pak jedná o velmi čistý a komfortní způsob vytápění. V porovnání s fosilními palivy pak mají pelety v dlouhodobém horizontu ustálené ceny.

Pro průměrnou domácnost obývající rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ činí spotřeba pelet na topnou sezónu ročně pouze 4–5 tun. Pro jejich skladování postačí stávající kotelna, sklep či nějaká technická místnost. Pro topení peletami se používají speciální automatické kotle či kamna, která mají pohodlný provoz stejně jako elektrokotle nebo plynové kotle.

Výběru spalovacího kotle na pelety je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Kvalitní automatický kotel pořídíme za cenu kolem 70 000 Kč bez DPH - topidlo v této cenové hladině již obsahuje veškeré vybavení zaručující bezproblémový chod. Určitě by mělo mít regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat, spolehlivý systém automatického zápalu a vyhasnutí či automatické řízení výkonu dle potřeby topného systému.