Pelety ze slámy

pelety-ze-slamy-00.jpg

Výroba pelet ze slámy

Vhodnou surovinou pro peletizaci je suchá sláma z tradičních obilnin, která tvoří významný podíl biomasy pro energetické účely. Slámu lze v určitých případech sklízet bezprostředně po sklizni zrna i bez desikace, musí se však kontrolovat obsah vody v balíku pomocí tyčkového vlhkoměru.

V procesu výroby pelet ze slámy odpadá sušení suroviny, většinou nutné u dřeva, neboť to bylo zajištěno kvalitní sklizní za suchého počasí. Mokrou slámu se ekonomicky nevyplatí dosoušet, náklady na sklizeň slámy, sušení a peletizaci by tak převyšovaly odbytovou cenu pelet. Z tohoto důvodu je sklizeň slámy „za sucha“ klíčovou operací pro efektivní výrobu pelet. I tak představuje výrobní linka poměrně složitou soustavu strojů.

Technické parametry

Materiál na vstupu do granulačního procesu by měl mít stabilizovanou vlhkost 10 – 12 %. Sušší materiál vyžaduje pečlivější zpracování, ale výsledkem jsou velmi kvalitních granule. Vlhčí materiál (do 18 %) sníží dlouhodobou kvalitu finálního produktu, i když se lépe granuluje apelety jsou zpočátku „pevnější“. Za krátkou dobu se ale začnou drobit.
Pelety z pšeničné slámy jsou poměrně kvalitní palivo, oproti dřevu obsahuje větší podíl síry, chlóru a popela. V popeluje malé množství těžkých kovů a jsou nízké i teploty tavitelnosti, což má za následek riziko spékání popela vohništi způsobující komplikaci při provozu kotle.
  • Výhřevnost pelet ze slámy 14,5-15,5 MJ/kg.
  • Obsah vody max. 8,7 %
  • Obsah popela 6-7,5 %
  • Vysoká spékavost popela
  • Hmotnost kolem 450-550 kg/m3
  • v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg
  • ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny
  • komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilní­mi hadicemi

Pelety ze slámy

pelety-slunecnicove-slupky-01.jpg pelety-slunecnicove-slupky-02.jpg

Na drcení slámy se používají kladívkové drtiče. Mezi hlavní přednosti patří vysoký výkon, nízká pořizovací cena, údržba a levné náhradní díly. Požadovaná výstupní frakce se reguluje pomocí výměnných sít. Velikost hotových pelet v průměru bývá 6,8,10 nebo 12 mm a délka 25-45mm.

Topení peletami

K topení peletami se začíná přiklánět stále více domácností i firem. Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. Na rozdíl od uhlí se pak jedná o velmi čistý a komfortní způsob vytápění. V porovnání s fosilními palivy pak mají pelety v dlouhodobém horizontu ustálené ceny.

Pro průměrnou domácnost obývající rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ činí spotřeba pelet na topnou sezónu ročně pouze 4–5 tun. Pro jejich skladování postačí stávající kotelna, sklep či nějaká technická místnost. Pro topení peletami se používají speciální automatické kotle či kamna, která mají pohodlný provoz stejně jako elektrokotle nebo plynové kotle.

Výběru spalovacího kotle na pelety je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Kvalitní automatický kotel pořídíme za cenu kolem 70 000 Kč bez DPH - topidlo v této cenové hladině již obsahuje veškeré vybavení zaručující bezproblémový chod. Určitě by mělo mít regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat, spolehlivý systém automatického zápalu a vyhasnutí či automatické řízení výkonu dle potřeby topného systému.