Skladování pilin a štěpky pro výrobu pelet

sklad-pilin-stepky-01-751x388.jpg

Skladování pilin a štěpky

Dřevní hmota je jako palivo obecně velice složitě definovatelné. Má různou formu, vlhkost, výhřevnost, popelnatost a s tím jsou spojeny i různé nároky na distribuci, skladování a konstrukci samotného spalovacího zdroje. To platí především pro dřevní odpad ve formě pilin a štěpky, které jsou svým charakterem absolutně nevhodnými palivy například pro individuální vytápění rodinných domů. Pokud však tuto hmotu na protlačovacím matricovém lisu „zkoncentrujeme“ do pelety, získáme naopak velice přesně definovatelné palivo, které umožňuje přenést právě do malých objektů vysoký standard vytápění pevnou biomasou.

Dřevní peleta je vyráběna především z odpadu vznikajícího při těžbě a zpracování dřeva. Přibližně 50 – 60 % z těžby představuje kmenové dříví, zbytek pak větve, listí (jehličí), kůra, pařezy a kořeny. Kmenové dříví se zpracovává na pilách, čímž vzniká základní surovina pro výrobu pelet – surová pilina. Jejím hlavním problémem je vlhkost, která se běžně pohybuje mezi 50 – 60 %. Bez rychlého vysušení pilina začíná prakticky ihned plesnivět a celkově „palivářsky“ degradovat. Pilina a štěpka se zpracovává v řádu jednotek dní po návozu, aby neztratili na své kvalitě kdy dochází ke kvašené piliny, kdy suroviny ztrácí část své energie, což samozřejmě není žádoucí.

Provozní videa

Skladování pilin a štěpky potřebných pro výrobu pelet v nových nebo opravených halách.

Hydraulicky posuvná podlaha je zařízení, které slouží k manipulaci s pilinou a štěpkou.

Stěny skladovací haly pilin a štěpky jsou obloženy dřevěnou výdřevou.

Redlerové dopravníky jsou využívány pro plynulou přepravu pilin a štěpky.

Sklad pilin a štěpky

Pilina je skladována v samostatné hale, pomocí manipulátoru je přihrnována na příjmovou hydraulickou podlahu. Jedná se o speciální hydraulické zařízení, které plně automaticky dopravuje materiál pro výrobu pelet do redlerového dopravníku a dále do mezizásobníku před mýnem štěpky. Pilina a štěpka ve skladu je zpracována v řádu jednotek dní po návozu, aby neztratila na svojí kvalitě.

Technologie skladování pilin

Technologie peletovací linky včetně skladu pro příjem piliny a štěpky jsou montovány do nových nebo již stávajích skladovacích objektů. Pro tuto potřebu je možné využít stávajích objekty, zděné či montované, které budou splňovat potřebné technické požadavky danné projektovou dokumentací která vychází z požadavků na výrobní kapacitu peletovací linky a použitými technologiemi. Z tohoto pohledu je jednodušší výstavba objektu pro umístění výrobní linky, skladu pilin a skladu pelet tzv. na klíč na zelené louce. V tom případě veškeré technické parametry výrobní haly jsou naprojektovány dle zadání a požadavků investora. Výstavbu těchto skladovacích či výrobních objektů provádíme včetně výroby ocelových konstrukcí, výstavby spodní stavby a provedení veškerých montážních prací.

Vyhrnovací podavač (hydraulicky posuvná podlaha) je zařízení, které slouží k manipulaci s pilinou a štěpkou v prostoru určeném pro skladování. Standardním využitím je plynulé zásobování pro kotelny spalující biomasu. Díky své konstrukci je možné, aby na vyhrnovací podavač byla umístěna dostatečná zásoba materiálu pro další plynulé zásobování. Jedná se o speciální hydraulické zařízení, které plně automaticky dopravuje materiál pro výrobu pelet do dalšího dopravního zařízení. Vyhrnovací podavač je instalován na ocelové profily, které jsou předem zabudovány do podlahy skladu. Ramena hydraulického podavače pracují cyklicky v závislosti na nastavené rychlosti která je dána objemem materiálu. Vyhrnovací podavač vykazuje nízkou hladinu hluku a minimální nároky na obsluhu a servis. Prašnost je dána druhem a vlhkostí dopravovaného materiálu.

Redlerové dopravníky jsou využívány pro plynulou přepravu sypkého, neabrazivního materiálu. V dřevařském průmyslu jsou tyto dopravníky především určeny k dopravě pilin nebo štěpek. Díky modulárnímu systému je možné sestavit dopravníky dle konkrétních prostorových podmínek. Přepravu materiálu zajišťují unašeče, které jsou upevněny na řetězu. Na základě druhu materiálu a tvaru dopravníku je zvolen druh dopravníku, který může být se SPODNÍM nebo HORNÍM hrnutím materiálu. Maximální délka jednoho dopravníku je limitována na cca 22 metrů. Dopravníky vykazují nízkou hlučnost a minimální nároky na obsluhu a servis. Redlerové dopravníky je možné kombinovat s dalším zařízením na zpracování kusového odpadu. Vhodné jsou především stroje pro sekání dřeva, třídění a skladování dřevní frakce nebo jiné dopravníky.